Czy firmy powinny interesować się efektywnym altruizmem?

3 min

Wiele osób chce pomagać. Są też osoby, które zajmują się badaniem tego jak można pomagać lepiej.

Ruchem społecznym, który za swój główny cel uznał dociekanie w jaki sposób zdziałać jak najwięcej dobra, jest efektywny altruizm. Idea ta opiera się na założeniu, że najlepsze wyniki osiągniemy łącząc współczucie z racjonalnością i dowodami naukowymi. Opierając się na badaniach, logice i eksperymentach można wytyczyć najskuteczniejsze sposoby poprawy świata.

Jakie cechy powinny spełniać działania, które możemy uznać za efektywne?

Najczęściej proponowany model zakłada skupianie się na problemach, które mają dużą skalę (wpływają na życie wielu ludzi lub zwierząt), są stosunkowo łatwo rozwiązywalne, oraz zwykle pomijane. Zakłada się, że przekazanie dodatkowych środków - zarówno w postaci pieniędzy, jak i wiedzy, oraz zaangażowania czasowego - na takie właśnie obszary jest w stanie przynieść największe efekty. Obszary sugerowane jako najbardziej zasługujące na uwagę będą się zmieniać, na przykład, kiedy pojawią się nowe pomysły na rozwiązanie problemu, co może się wydarzyć dzięki postępowi naukowemu i technologicznemu.

Obecnie obszarami na których osoby związane z efektywnym altruizmem głównie skupiają swoją uwagę są walka z ubóstwem, cierpienie zwierząt oraz przyszłość ludzkości. Angażując się w walkę z ubóstwem, szczególnie w krajach globalnego południa, możemy zapobiegać bardzo dużej ilości cierpienia. Skrajne ubóstwo przekłada się na cierpienie związane z chorobami i śmiercią, a polepszenie zdrowia pozwala na udział w edukacji i pracy, co z kolei daje szansę na dalsze lepsze życie.

Z kolei obecny stan wiedzy wyraźnie wskazuje, że zdolności odczuwania zwierząt czyni z nich istoty, których cierpienie powinniśmy brać pod uwagę. Wiemy też, że największa skala cierpienia - zarówno ze względu na liczbę zwierząt oraz na dotkliwość cierpienia - związana jest z hodowlą przemysłową zwierząt, co sprawia, że zwalczanie tego typu wykorzystywania zwierząt jest najbardziej obiecującym typem działalności. Ostatnim obiecującym obszarem jest dbanie o przyszłość ludzkości, co zawiera w sobie rozważanie związane z bardzo wieloma potencjalnymi ryzykami egzystencjalnymi - od pandemii i wojny atomowej, po zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji.

Czy firmy powinny zainteresować się efektywnym altruizmem?

Podejście do filantropii, jakie reprezentuje efektywny altruizm, może czynić z tego ruchu bardzo naturalnego partnera dla biznesu. Działania oparte o skuteczność, mierzenie zwrotu z inwestycji i podejmowanie decyzji w sposób przemyślany i strategiczny to wartości bliskie wielu właścicielom i zarządom firm. Warto rozważyć przy okazji działań CSR czerpanie z wiedzy i doświadczeń ruchu efektywnego altruizmu, strategiczne partnerstwa z organizacjami, oraz przekazywanie środków na najskuteczniejsze organizacje zamiast tworzenia własnych fundacji. Jest wiele dobra do zdziałania na świecie, a czas i środki są zawsze ograniczone, więc warto w tym obszarze również podejmować decyzje w sposób przemyślany.

Co możesz zrobić, żeby dowiedzieć się więcej i zaangażować się w działalność efektywnego altruizmu?

  • Przeczytaj przetłumaczoną na polski książkę filozofa i etyka Petera Singera “Życie które możesz ocalić”
  • Przekazuj darowizny na skuteczne organizacje. Obecnie wyłanianiem najbardziej skutecznych organizacji zajmują się takie organizacje jak GiveWell i Animal Charity Evaluators.
  • Zaangażuj się w działalność Fundacji Efektywny Altruizm w Polsce
  • Jeżeli wybierasz kierunek studiów lub planujesz zmienić pracę, możesz rozważyć porady 80.000 hours
  • Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się jak uczynić z efektywnego altruizmu podstawę strategii CSR Twojej firmy.

Dobrosława Gogłoza - Head of Strategy w All Hands. Ma wiele lat doświadczenia w budowaniu strategii i kampanii komunikacyjnych, tworzeniu misji i wizji oraz efektywnych struktur organizacyjnych.