Pawel Sławski

Włodek

head of corporate sustainability

Ma rozległą wiedzę w zakresie prowadzenia skutecznych kampanii społecznych i analityki biznesowej.

Włodek jest doktorem nauk prawnych, specjalistą w zakresie prawa w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz współautorem popularnego podręcznika do historii myśli organizatorskiej. Wykładał w kraju i zagranicą, a jego teksty były tłumaczone na wiele języków. Swoimi umiejętnościami analitycznymi oraz wiedzą z zakresu zarządzania od wielu lat dzieli się z organizacjami pozarządowymi. Doradzał Stowarzyszeniu Otwarte Klatki, jest współtwórcą i pierwszym koordynatorem kampanii społecznej Jasna Strona Mocy, pełnił też funkcję Head of Policy w Anima International, jednej z czterech najefektywniejszych organizacji działających na rzecz zwierząt hodowlanych na świecie.

W agencji All Hands pełni funkcję Head of Corporate Sustainability. Doradza klientom we wdrażaniu strategii biznesowych uwzględniających etyczny, społeczny i środowiskowy wymiar prowadzenia działalności gospodarczej. Głęboko wierzy, że sukces ekonomiczny jest możliwy do pogodzenia z uniwersalnymi wartościami, kapitalizm może i powinien być świadomy, a altruizm efektywny.

Po pracy zaczytuje się książkami z zakresu różnych nauk społecznych i literaturą z nurtu hard science fiction. Rekreacyjnie trenuje sporty walki. Czerpie satysfakcję ze zdobywania nowych umiejętności oraz z pomagania innym.