Raport "Między plusem a minusem"

2 min

Dla naszego klienta, firmy Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. podjęliśmy się zadania komunikacji ważnego tematu – zbadania świadomości Polek i Polaków dotyczącej segregacji i recyklingu baterii. Wspólnie z klientem i firmą badawczą Opinia24 wzięliśmy udział w opracowaniu założeń badania, przygotowaniu raportu oraz komunikacji mediowej.

Nasza praca obejmowała przygotowanie założeń raportu “Między plusem a minusem – co Polacy wiedzą o bateriach i jak sobie radzą z ich segregacją?”, stworzenie koncepcji kreatywnej, projektu graficznego do ostatecznego opracowania treści i publikacji raportu. Piękne ilustracje oraz skład raportu opracowała dla nas Joanna Kurowska.

Między plusem a minusem, raport 09.png

Odpowiadaliśmy również za przygotowanie unikalnych treści na stronę internetową klienta. Zaproponowaliśmy tematy, opracowaliśmy treści oraz ilustracje graficzne do trzech artykułów opublikowanych na stronie internetowej programu Eko Bez Kantów w ramach którego przygotowane zostało badanie. Nawiązaliśmy kontakt z influencerkami i influencerami w mediach społecznościowych, aby zachęcić do publikacji pokazującej temat raportu. Stworzyliśmy kreacje graficzne na użytek publikacji user generated content oraz ustaliliśmy z twórcami zakres publikowanych autorskich treści.

W ramach kontraktu przygotowaliśmy informację prasową, którą sukcesywnie przekazywaliśmy mediom. Przez cały okres kontraktu aktywnie utrzymywaliśmy relacje z mediami, kontaktowaliśmy się z dziennikarkami i dziennikarzami, odpowiadaliśmy na pytania związane z publikacją raportu, dbając o pozytywny odbiór publikacji.

Dzięki media relations i odpowiedniej komunikacji z mediami, uzyskaliśmy blisko 90 publikacji w największych w kraju serwisach internetowych (zarówno branżowych, jak i ogólnoinformacyjnych) oraz w stacjach radiowych i telewizji.

Raport “Między plusem a minusem – co Polacy wiedzą o bateriach i jak sobie radzą z ich segregacją?”, miał swoją premierę 18 lutego z okazji Światowego Dnia Baterii. Wyniki raportu są zaskakujące. Mimo świadomości obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, wielu z nas wciąż się z niego nie wywiązuje. Polacy postrzegają baterie jako szkodliwe zarówno w trakcie produkcji, jak i podczas składowania. Za niebezpieczny dla środowiska uznali również recykling. Mimo wielu lęków, jakie budzą baterie, nie zastanawiamy się nad źródłem zasilania w naszych urządzeniach.

Raport “Między plusem a minusem. Co Polacy wiedzą o bateriach i jak sobie radzą z ich segregacją?” jest jednym z nielicznych w Polsce tak dogłębnie opisujących postawy Polaków wobec recyklingu (w tym wypadku baterii). Zawiera odpowiedzi na łącznie kilkadziesiąt pytań, m. in. o posiadane pojemniki na odpady, wiedzę na temat segregacji czy stosunek do recyklingu różnego rodzaju baterii. Zebrane w nim dane mocno sugerują konieczność dalszej edukacji polskiego społeczeństwa w zakresie segregacji baterii.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem, przeczytania wniosków w nim zawartych oraz do refleksji nad własnymi przyzwyczajeniami.