Wydarzenie sportowe odpowiedzialne społecznie? Da się to zrobić.

2 min

W jaki sposób organizować wydarzenia sportowe, aby ich wartość wykraczała poza stworzenie przestrzeni do rywalizacji sportowej?

Przede wszystkim powinniśmy oprócz doświadczenia sportowego wykorzystać sytuację zaangażowania często wielu tysięcy osób w jednym momencie. Przy tej okazji zawsze mamy możliwość zrobienia czegoś dobrego i pożytecznego. Zachęcam do angażowania się w projekty społeczne i komunikowanie ich nie tylko podczas jednego wydarzenia (ono może być jego kulminacją/finałem) ale przez cały rok. Organizator, który świadomie angażuje się w projekty odpowiedzialne społecznie jest atrakcyjny dla kibiców, ponieważ ich świadomość konsumencka jest coraz wyższa (konkurencja, otwarcie na świat itd.). Kibic to klient, a dzisiejsi klienci doceniają marki zaangażowane. Te działania mogą mieć charakter różnego typu, w zależności od wielkości wydarzenia – od wsparcia lokalnej aktywności charytatywnej po wielomiesięczny projekt, który angażuje zarówno kibiców jak i sportowców (np. odbudowa zaniedbanego ośrodka sportowego).

Przykładów takich aktywności na szczęście jest wiele. Jednym z nich może być akcja organizowana przez kilka lat podczas Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Polski w „Przeglądzie Sportowym”. To wydarzenie, a konkretnie Bal Mistrzów Sportu wykorzystane zostało do przeprowadzenia akcji wsparcia sportowców, którzy takiej pomocy potrzebowali. Rokrocznie, dzięki licytacjom przedmiotów sportowców (m.in. rower Mai Włoszczowskiej z IO w Rio, kolacja z Robertem Lewandowskim) na Balu Mistrzów Sportu zbierano kilkaset tysięcy złotych i dzięki tym pieniądzom pomagano potrzebującym (pomoc dostał m.in. Tomasz Gollob po wypadku). Akcja komunikowana była jako #DarMistrzówSportu i przez wiele lat wspierała Plebiscyt, który z założenia jest komercyjnym przedsięwzięciem wydawnictwa.

Kolejnym, bardzo aktualnym przykładem zaangażowania społecznego organizatora wydarzenia jest impreza pod nazwą CHALLENGEWOMEN by Brooks, która jest nowym elementem znanego cyklu triatlonowego LOTTO Challenge Gdańsk. CHALLENGEWOMEN by Brooks ma dwa cele. Po pierwsze popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu wśród kobiet, po drugie pomoc potrzebującym dzieciakom z Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Wszystkie pieniądze z tytułu symbolicznej opłaty startowej w wysokości 30 złotych zostaną przekazane na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Przykładów takich działań na szczęście jest coraz więcej, organizatorzy dbają o to coraz lepiej.

Tego typu aktywności można organizować przy okazji każdego wydarzenia sportowego, często to również działania projektowe, które dają wiele satysfakcji osobom, które je operacyjnie przeprowadzają. To bardzo wartościowe dla samych organizatorów, ponieważ pracownicy, których zatrudniają mają szansę na przeprowadzenie ważnego społecznie projektu. Dzięki temu silniej identyfikują się ze swoim pracodawcom, który w takie akcje ich angażuje.

Zachęcamy do takich działań z całego serca. Jeśli nie wiesz jak je przeprowadzić i nie masz pomysłu skontaktuj się z nami. Pomożemy.