Dlaczego firmom opłaca się inwestować w wartości. Cz. 2 - zmotywowani pracownicy

3 min

Firmy podejmujące działania na rzecz odnowy środowiska naturalnego lepiej trafiają w aktualne preferencje konsumenckie, niż tradycyjne podmioty gospodarcze. Łatwość w pozyskiwaniu klientów skłonnych płacić więcej za produkty i usługi wytwarzane w sposób odpowiedzialny społecznie i środowiskowo to jednak nie jedyna korzyść jaką odnoszą przedsiębiorstwa działające w modelu świadomego kapitalizmu. Wyniki szeregu badań przeprowadzonych w ostatnich latach wskazują, że “wrażliwe firmy” przyciągają też do siebie bardzo zaangażowanych pracowników.

Pracownicy jeszcze większym stopniu niż konsumenci zwracają uwagę na wartości przyświecające organizacjom oraz na sposób w jaki realizują je one w praktyce. Dla przykładu, w przeprowadzonym w 2014 roku globalnym badaniu firmy Nielsen, ponad ⅔ pracowników zadeklarowało, że preferują pracę w społecznie odpowiedzialnych firmach. Nie powinno być to zaskakujące. Praca jest dla nas niezwykle istotnym elementem naszego bytu. Średnio poświęcamy jej około 80 000 godzin naszego dorosłego życia. Nic więc dziwnego, że chcielibyśmy, by wynikało z niej coś dobrego.

Powszechność potrzeby realizacji w pracy zadań mających pozytywny wpływ na otoczenie ujawniają wyniki przeprowadzonych w 2016 roku ogólnoświatowych badań użytkowników serwisu Linkedin. Wśród przeszło 26 tysięcy ankietowanych osób z 40 krajów, aż 37% określiło się jako zorientowane przede wszystkim na osiąganie w pracy doniosłych celów. Osoby te dobierają miejsce pracy w taki sposób, by odpowiadało ono ich światopoglądowi i pozwalało im realizować się na rzecz innych. Dalsze 38% ankietowanych wskazało, że cele ich działania są dla nich równie ważne jak zarobki - mając do wyboru dwie porównywalne pod względem finansowym oferty pracy, decydują się na wybór tej, która zapewni im większe poczucie spełnienia.

Co warte podkreślenia, w niektórych z badanych krajów wskaźniki te są jeszcze wyższe i należy do nich również Polska. Niemal połowa ankietowanych przez LinkedIn polskich pracowników (48%), reprezentujących różne branże i etapy kariery zawodowej, zadeklarowała, że najważniejsze dla nich w pracy jest poczucie realizacji istotnych celów. Wyższe rezultaty zanotowano w tym względzie wyłącznie w Belgii, Holandii, Niemczech i Szwecji (pdf).

Przywoływane wyniki stanowią ważną wskazówkę dla firm dowodzą one bowiem, że dla bardzo dużej grupy pracowników kryterium decydującym o podjęciu danego zatrudnienia nie jest już, jak dawniej, wysokość wynagrodzenia, czy ogólne warunki zatrudnienia lecz misja organizacji i możliwość pozytywnego wpływu na otoczenie.

Firmy, które w swoją misję mają wpisany projekt zmiany świata na lepsze mają dużą łatwość w przyciąganiu do siebie wysoce zmotywowanych pracowników dla których status, a często i zarobki mają drugorzędne (co nie znaczy nieistotne) znaczenie w stosunku do poczucia osiągania doniosłych celów (pdf). By jednak pracownicy ci mieli zapewnioną możliwość pełnej realizacji swojego potencjału, muszą im zostać zagwarantowane odpowiednie warunki do zaangażowania się w realizację misji przedsiębiorstwa. W tym względzie “wrażliwe firmy” mają jednak istotną przewagę nad swoimi konkurentami. Ich płaska struktura organizacyjna, szeroki zakres uprawnień decyzyjnych przyznawanych pracownikom, bezpieczeństwo psychologiczne i możliwość inicjowania własnych projektów, bardziej sprzyja kreatywności i zaangażowaniu niż tradycyjne, hierarchiczne modele zarządzania (Zob. D. Gogłoza, Równość i transparentność, “Personel Plus” 8/2019, s. 74-77).

Dobrze wie o tym Dobrosława Gogłoza, Head of Strategy w All Hands Agency, a w przeszłości współautorka sukcesu Otwartych Klatek - jednej z czterech najbardziej efektywnych organizacji działających na rzecz zwierząt hodowlanych na świecie. Jak stwierdziła w artykule Jeśli nie premie to co? opublikowanym w piśmie Personel Plus (7/2019, s. 6), “w świecie w którym praca jest nie tylko źródłem dochodów ale stanowi również ważną część tożsamości i samorealizacji, osoby najbardziej ambitne, z dużą wdzięcznością przyjmą większą decyzyjność i danie im możliwości realizowania własnych pomysłów w ramach wyznaczonych przez strategię firmy czy organizacji. Takie rozwiązanie nie musi wiele kosztować, ale sprawia, że ludzie zaczynają się bardzo mocno angażować w pracę”.

Chcesz wiedzieć więcej na temat dlaczego opłaca się inwestować w wartości? Zapisz się na nasz darmowy newsletter. Jeśli nie zainteresują Cię publikowane przez nas treści, w każdej chwili będziesz mógł z niego zrezygnować.

Włodzimierz Gogłoza - Head of Corporate Sustainability w All Hands. Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, mający też wieloletnie doświadczenie w doradzaniu podmiotom sektora non profit.